آرشیو برای: "فروردین 1398, 21"

پدر

​به مشکلات بگوخدای بزرگی دارم: ❤️ ” پدر “ ❣️پدر که باشی سردت می شود ولی کت بر شانه فرزند می اندازی. چهره ات خشن می شود و دلت دریایی، آرام نمی گیری تا تکه نانی بیاوری. ❣️پدر که باشی عصا می خواهی ولی نمی گویی . هر روز خم تر از دیروز، مقابل… بیشتر »